Wypoczynek
Wyjazd na narty, podróżowanie po świecie - zobacz jakie kraje respektują kartę EKUZ.
Praca UE
Zabezpiecz się podczas wyjazdu do pracy, karta EKUZ to pewna przepustka, napewno posiadając kartę będzie Ci dużo łatwiej niż bez niej.
Nauka i Studia UE
Jesteś młody i rozwijasz swoją wiedzę i umiejętności za granicą, sprawdź jakie wymagania musisz spełnić aby otrzymać kartę EKUZ.

Czym jest karta EKUZ?

Posiadając EKUZ - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, możesz liczyć na
pomoc medyczną jedynie w publicznych placówkach w kraju, na terytorium którego
będziesz przebywać. Posiadając EKUZ przysługuje Ci prawo do skorzystania z publicznej
opieki lekarskiej w przypadkach jedynie niezbędnych. W niektórych państwach oprócz
EKUZ niezbędne może okazać się także przedstawienie dokumentu tożsamości - NFZ
sugeruje, że powinien być to paszport. Powinieneś jednak wiedzieć, że posiadając EKUZ,
będziesz traktowany przez zagraniczną służbę zdrowia na takich samych zasadach, jak
mieszkańcy kraju, do którego się wybierasz. W praktyce oznacza to, że jeśli jakieś
świadczenie jest dla obywateli konkretnego państwa płatne, NFZ nie zwróci Ci jego
kosztów, nawet jeśli w Polsce odbywa się ono właśnie w ramach NFZ. O Europejską
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą ubiegać się zarówno osoby udające się za
granicę w celach turystycznych, jak i służbowych. Kartę EKUZ mogą otrzymać również
osoby uczące się za granicą. Medycznie świadczenia w krajach UE/EFTA przysługują
także osobom zatrudnionym poza granicami naszego kraju.

Jak długo ważne jest EKUZ?

- emeryci - 5 lat;
- pracownicy, rolnicy, przedsiębiorcy, renciści, studenci, a także członkowie rodzin osób z
  wymienionych grup - 18 miesięcy;
- nieubezpieczone kobiety w ciąży i dzieci posiadające polskie obywatelstwo albo status
- uchodźcy - 6 miesięcy;
- bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy, inni ubezpieczeni - 2 miesiące;
- osoby, które na podstawie kryteriów dochodowych otrzymują wsparcie pomocy
  społecznej - 90 dni;
- kobieta w okresie połogu, posiadająca obywatelstwo polskie i mieszkająca w Polsce - 42
dni.

Gdzie obowiązuje karta?

Jeśli wybierasz się do jednego z tych państw, możesz starać się o Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Członkowie UE to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy oraz w krajach członkowskich EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
Szwajcaria.

Wniosek o wydanie karty

Możesz wnioskować o wydanie karty EKUZ poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie NFZ (link poniżej) lub poprzez złożenie pisma, o ile zawiera ono wszystkie dane, które są wymagane do wydania karty.

Wydanie karty przez oddział wojewódzki NFZ jest  bezpłatne.

WNIOSEK EKUZ kliknij tutaj

Jeżeli należysz do ZUS i odprowadzasz składkę zdrowotną, masz możliwość otrzymania karty
EKUZ. Aby tego dokonać powinieneś wypełnić wniosek do NFZ. Wniosek o wydanie karty jest
dostępny w internecie i możesz go pobrać ze strony NFZ, następnie wypełniony dokument
powinienesz złożyć osobiście w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, wysłać pocztą lub
drogą elektroniczną mailem. Koszt wydania karty europejskiej EKUZ wynosi 0zł - jest
bezpłatny. Czas oczekiwania uzależniony jest od tego jak złożyłeś wniosek - jeśli zdecydujesz
się na osobiste złożenie wniosku EKUZ, kartę otrzymasz od ręki. Wnioski nadsyłane inną
drogą będą rozpatrywane według kolejności, w związku z czym na wydanie karty będziesz
musiał trochę zaczekać. W Twoim imieniu kartę może również odebrać osoba trzecia. W
takim przypadku pamiętaj jednak, że będziesz musiał napisać jej upoważnienie.

WNIOSEK EKUZ DLA WYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY kliknij tutaj

Osoby które wyjeżdzają w poszukiwaniu pracy, zatrudnieni za granicą lub w podróż służbową
powinny wiedzieć poniższe informacje:

1. Osoba bezrobotna - wyruszająca w poszukiwaniu pracy. Powinna wypełnić specjalny
formularz, w którym trzeba zaznaczyć, że za granicę wyjeżdża się w poszukiwaniu
zatrudnienia. Jeżeli wyjeżdza do krajów Unii Europejskiej, musi do wniosku dołączyć
wypełniony formularz U2, natomiast aby wyjechać do krajów Islandii, Szwajcarii, Norwegii czy
Liechtensteinu - druk E303. Oba te dokumenty są dostępne w wojewódzkich urzędach pracy.
UWAGA: Dotyczy bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy.

2. Osoby pracujące legalnie za granicą. O kartę EKUZ wnioskują zatrudnieni, którzy mimo
pracy za granicą podlegają polskiemu prawu, np. pracownicy delegowani. Natomiast osoby.
które pracują legalnie za granicą i pokrywają wszelkie standardowe należności - podatki,
składki etc. - podlegają przepisom danego kraju. Wtedyprzechodzą pod opiekę danego kraju.

3. Wyjazd służbowy lub w delegację. Taka osoba podlega ochronie w zakresie działania karty
EKUZ, wniosek, który składa (ona lub jej pracodawca), musi mieć zaznaczoną odpowiednią
opcję. Dołączony zostać musi również formularz A1.

Wniosek online NFZ

Jeżeli chcesz wypełnić wniosek online, skorzystaj z oficjalnej strony NFZ dostępnej pod linkiem
poniżej:


WNIOSEK ONLINE NFZ

Adresy Ośrodków NFZ:

EKUZ we Wrocławiu Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6
tel.(71) 797-91-00
faks (71) 797-93-25
www.nfz-wroclaw.pl

EKUZ w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
85-071 Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 15
tel. (52) 325-27-00
faks (52) 325-27-09
www.nfz-bydgoszcz.pl

EKUZ w Toruniu Delegatura w Toruniu:
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 28
tel. 056 65-82-600
faks 056 65-82-621

EKUZ we Włocławku Delegatura we Włocławku:
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
telefon: 054 412-74-00
fax: 054 412-74-03
e-mail: wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl

EKUZ w Lublinie Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
tel. (81) 531-05-00, -01, -02
faks (81) 531-05-28
www.nfz-lublin.pl

EKUZ w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9b
tel. (68) 328-76-00
faks (68) 328-76-57
www.nfz-zielonagora.pl

EKUZ w Łodzi Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58
tel. (42) 194-88, 275-40-30
www.nfz-lodz.pl

EKUZ w Krakowie Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
31- 053 Kraków, ul. Ciemna 6
ul. Ciemna , tel. (12) 298-81-00
ul. Batorego 24, tel. (12) 298-83-00
ul. Racławicka, tel. (12) 298-84-50
faks (12) 430-64-40
www.nfz-krakow.pl
e-mail: nfz@nfz-krakow.pl

EKUZ w Warszawie Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
tel. (022) 582-84-40, (022) 582-84-42
www.nfz-warszawa.pl

EKUZ w Opolu Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
45-315 Opole, ul. Głogowska 37
tel. (77) 402-01-00, 402-01-02
www.nfz-opole.pl

EKUZ w Rzeszowie Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8
tel. (017) 860 41 00
fax. (017) 860 42 28
www.nfz-rzeszow.pl

EKUZ w Białymstoku Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3
tel. (85) 745-95-00
faks (85) 745-95-39
www.nfz-bialystok.pl

EKUZ w Gdańsku Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69
tel. (58) 321-86-98, 321-86-35
faks (58) 321-85-51
www.nfz-gansk.pl

EKUZ w Katowicach Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
tel. (32) 735-17-00
www.nfz-katowice.pl

EKUZ w Kielcach Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9
tel. (41) 343-03-24, 343-06-14
faks (41) 343-04-90, 362-90-72
www.nfz-kielce.pl

EKUZ w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
tel. (89) 532-74-14
faks (89) 533-91-74
www.nfz-olsztyn.pl

EKUZ w Poznaniu Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
61-823 Poznań, ul.Piekary 14/15
tel/faks: (61) 850 60 00 (61) 850 61 02
adres do korespondencji: 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158
www.nfz-poznan.pl

EKUZ w Szczecinie Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
Siedziba Oddziału 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
tel. (91) 425-10-00
faks (91) 425-11-88
www.nfz-szczecin.pl

EKUZ w Koszalinie Delegatura w Koszalinie
75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7 (pomieszczenia na parterze)
tel. (94) 346-52-27, 346-52-28, 346-36-60
faks (94) 341-54-22
e-mail:koszalin@nfz-szczecin.pl

EKUZ w Gdyni Punkt obsługi ubezpieczonych w Gdyni
81-304 Gdynia, ul. Śląska 53
tel. (58) 622-64-68
faks (58) 751-25-16
e-mail: wf11@nfz.gov.pl, biurowss@nfz-gdansk.pl

Mapa interaktywna


Wypoczynek UE
Informacje podstawowe


Zakres przysługujących świadczeń

Osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują świadczenia zdrowotne, które:

* są niezbędne
* zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.

Lekarz decyduje o tym, że zachodzi konieczność świadczenia niezbędnego - bez konieczności powrotu pacjenta swojego państwa właściwego czyli państwa ubezpieczenia celem uzyskania leczenia.
Potwierdzenie prawa do świadczeń podczas pobytu w państwie UE/EFTA

Aby móc skorzystać ze świadczenia, musimy okazać lekarzowi w placówce kartę EKUZ, w niektórych przypadkach może być konieczność okazania dowodu osobistego lub paszportu.
Świadczeniodawca

Możemy za granicą korzystać z usług  lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.
Kto może korzystać z karty EKUZ?

Z karty mogą korzystać osoby wyjeżdzające czasowo do innego państwie członkowskiego UE/EFTA tj:

* osoby ubezpieczone w NFZ
* osoby wyjeżdzające w celu nauki (szkoła/studia)
* każdy wyjazd nie związany z pracą
* osoby przenoszące miejsce zamieszkania
* osoby uzyskujące leczenie planowanego
* członkowie rodzin zgłoszonych przez osoby ubezpieczone,
* osoby nieubezpieczone, które mają prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych, ale wyjeżdzają czasowo np. turystycznie
Dokument wymagane do uzyskania karty EKUZ

Karta EKUZ wydawana jest na podstawie danych zawartych w bazach danych NFZ.
Jeżeli oddział wojewódzki NFZ nie jest w stanie potwierdzić prawa do świadczeń na podstawie posiadanych informacji , wprowadzone jest postępowanie wyjaśniające oddziału właściwego na miejsce zamieszkania.
Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne:

* aktualne zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki,
* aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,
* aktualne zaświadczenie wystawione przez Urząd Pracy w przypadku bezrobotnych     niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu,
* aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ (rolnik),
* aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą),
* legitymacja emeryta/rencisty, (analogicznie wojskowi)
* aktualne zaświadczenie z uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia studenta niepodlegającego ubezpieczeniu z innego tytułu.
Dla członków rodziny:

* dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia,

* aktualne zaświadczenie o okresach podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w przypadku członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS.

* dokument potwierdzający kontynuację nauki lub orzeczenie o niepełnosprawność w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia,

* zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
Dla nieubezpieczonego - uprawnionego do świadczeń

* dokument potwierdzający tożsamość,
* decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo,
* skrócony odpis aktu urodzenia,
* zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku), ewentualnie karta przebiegu ciąży,
zamieszkiwaniu na terytorium RP,
*dokument potwierdzający fakt posiadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt czasowy.
* dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terytorium RP lub oświadczenie o

Kto może skorzystać?

UWAGA! Przed wyjazdem do danego państwa, sprawdź i dowiedz się najwięcej informacji jak działa system opieki zdrowotnej w tym państwie.

Wymagane dokumenty:

Aby skorzystać z opieki w kraju za granicą, powinieneś mieć ze sobą:
- dowód tożsamości (najlepiej paszport)
- karta EKUZ (lekarz będzie chciał ksero, lepiej mieć kilka kopii przy sobie)

EKUZ należy się tylko osobom, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - czyli ubezpieczonych w NFZ lub innych przypadkach osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów krajowych. W momencie utraty praw do świadczeń, ważność karty wygasa.
Osoby, które podejmą pracę lub działalność w innym kraju UE, nie podlegają już ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce.

Jeżeli posłużysz się kartą EKUZ, kiedy nie byłeś ubezpieczony, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie wszczynał postępowanie regresowe mające na celu obciążenie osoby


Utrata praw następuje po upływie 30 dni od:

- utrata pracy (umowa o pracę, umowy zlecenia, mianowania, oraz żołnierzy i funkcjonariuszy)
- utraty statusu bezrobotnego w Polsce
- podjęcia pracy w innym państwie członkowskim
- utraty czy zawieszenia prawa do pobierania świadczenia emerytalno-rentowego
- utraty statusu rolnika
- zamknięcia lub wyrejestrowania działalności gospodarczej
- otrzymania bezpłatnego urlopu dłuższego niż 30 dni
- rozwiązania umowy dobrowolnego ubezpieczenia;
- utraty prawa do świadczenia społecznego (innego niż zasiłek dla osób bezrobotnych czy świadczenie emerytalno - rentowe), np. zasiłek stały z pomocy społecznej, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, czy świadczenie pielęgnacyjne

W przypadku utraty prawa do świadczeń, wygasają one również dla osób zgłoszonych przez nich do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodzin.

Osoby, które podejmą pracę lub działalność w innym kraju UE, nie podlegają już ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce.


Posiadaczowi karty EKUZ przysługują świadczenia zdrowotne niezbędne z punktu
widzenia medycznego, decyzję o tym czy dane świadczenie jest niezbędne podejmuje
lekarz. Lekarz bierze pod uwagę jaki charakter ma mieć świadczenie oraz jak długi ma
być pobyt pacjenta w placówce - chodzi o to aby zapobiec przymusowemu powrotowi
pacjenta do kraju.

Pacjent podlega leczeniu w danym kraju zgodnie z zasadami leczenia oraz prawem w
danym kraju. Istnieją kraje gdzie leczenie jest bezpłatne, istnieją kraje gdzie za leczenie
musi zapłacić pacjent (później występuje do instytucji o zwrot kosztów) oraz istnieją kraje
gdzie za leczenie płaci wspólnie (współfinansowanie).

Wiele krajów wymaga opłacenie transportu karetką, ratownictwa (szczególnie ratownictwo
górskie) - jednak tych kosztów nie refunduje NFZ, zalecane jest wykupienie dodatkowego
ubezpieczenia - dodatkowe ubezpieczenie.

Wniosek o wydanie karty - wyjazd turystyczny

Możesz wnioskować o wydanie karty EKUZ poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie NFZ (link poniżej) lub poprzez złożenie pisma, o ile zawiera ono wszystkie dane, które są wymagane do wydania karty.

Wydanie karty przez oddział wojewódzki NFZ jest  bezpłatne.

WNIOSEK EKUZ kliknij tutaj

WNIOSEK ONLINE NFZ

Jeżeli należysz do ZUS i odprowadzasz składkę zdrowotną, masz możliwość otrzymania karty
EKUZ. Aby tego dokonać powinieneś wypełnić wniosek do NFZ. Wniosek o wydanie karty jest
dostępny w internecie i możesz go pobrać ze strony NFZ, następnie wypełniony dokument
powinienesz złożyć osobiście w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, wysłać pocztą lub
drogą elektroniczną mailem. Koszt wydania karty europejskiej EKUZ wynosi 0zł - jest
bezpłatny. Czas oczekiwania uzależniony jest od tego jak złożyłeś wniosek - jeśli zdecydujesz
się na osobiste złożenie wniosku EKUZ, kartę otrzymasz od ręki. Wnioski nadsyłane inną
drogą będą rozpatrywane według kolejności, w związku z czym na wydanie karty będziesz
musiał trochę zaczekać. W Twoim imieniu kartę może również odebrać osoba trzecia. W
takim przypadku pamiętaj jednak, że będziesz musiał napisać jej upoważnienie.

Nauka UE
Informacje podstawowe


Zakres przysługujących świadczeń

Osobie przebywającej podczas nauki w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują świadczenia zdrowotne, które:

* są niezbędne
* zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.

Lekarz decyduje o tym, że zachodzi konieczność świadczenia niezbędnego - bez konieczności powrotu pacjenta swojego państwa właściwego czyli państwa ubezpieczenia. Lekarz powinien potraktować uprawnionego w podobny sposób, jak osobę ubezpieczoną w danym państwie członkowskim.

Osoby uczące się w państwie UE/EFTA powinny legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Wymagane dokumenty do uzyskania EKUZ, na potrzeby podjęcia nauki lub studiów

1. wniosek o EKUZ,
2. zaświadczenie o podjęciu studiów lub nauki w szkole - jedna z opcji poniżej:

    a) zaświadczenie wydane przez polską uczelnię lub szkołę delegującą wnioskodawcę do           
    podjęcia nauki lub bezpłatnych praktyk w innym państwie członkowskim
    UE/EFTA

    b) zaświadczenie wydane przez zagraniczną uczelnię / szkołę o przyjęciu ucznia na studia lub bezpłatne praktyki;

    c) legitymacja ucznia / studenta, w przypadku osób już uczących się w trakcie trwania roku szkolnego / akademickiego;

Nauka UE

Kto może skorzystać?


Nauka UE
Wnioski do pobrania


Możesz wnioskować o wydanie karty EKUZ poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie NFZ (link poniżej) lub poprzez złożenie pisma, o ile zawiera ono wszystkie dane, które są wymagane do wydania karty.

Wydanie karty przez oddział wojewódzki NFZ jest  bezpłatne.

WNIOSEK EKUZ kliknij tutaj

WNIOSEK ONLINE NFZ

Jeżeli należysz do ZUS i odprowadzasz składkę zdrowotną, masz możliwość otrzymania karty
EKUZ. Aby tego dokonać powinieneś wypełnić wniosek do NFZ. Wniosek o wydanie karty jest
dostępny w internecie i możesz go pobrać ze strony NFZ, następnie wypełniony dokument
powinienesz złożyć osobiście w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, wysłać pocztą lub
drogą elektroniczną mailem. Koszt wydania karty europejskiej EKUZ wynosi 0zł - jest
bezpłatny. Czas oczekiwania uzależniony jest od tego jak złożyłeś wniosek - jeśli zdecydujesz
się na osobiste złożenie wniosku EKUZ, kartę otrzymasz od ręki. Wnioski nadsyłane inną
drogą będą rozpatrywane według kolejności, w związku z czym na wydanie karty będziesz
musiał trochę zaczekać. W Twoim imieniu kartę może również odebrać osoba trzecia. W
takim przypadku pamiętaj jednak, że będziesz musiał napisać jej upoważnienie.

Praca UE

Informacje podstawowe

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, masz prawo pracować innym państwie UE/EFTA jako:

Pracownik najemny, osoba pracująca na własny rachunek:
dotyczy osób zatrudnionych i z tego tytułu posiadających obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne lub posiadających inne dobrowolne ubezpieczenie na które odprowadza składki. Pracownik najemny posiada w państwie zatrudnienia i państwie zamieszkania pełny zakres świadczeń. Jeżeli należysz do tej grupy osób, przysługują Ci za granicą świadczenia zdrowotne (w kraju innym niż kraj zamieszkania i zatrudnienia).

Pracownik przygraniczny:
dotyczy osób pracujących na własny rachunek lub zatrudnionych w państwie członkowskim ,ale innym niż państwo zamieszkania, ale codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu wracających do państwa zamieszkania.
Osoba, która jest pracownikiem przygranicznym objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym w państwie, w którym pracuje. Dodatkowo przysługuje jej pełen zakres świadczeń zdrowotnych w państwie zatrudnienia oraz zamieszkania.

Może być sytuacja gdy pracownik przygraniczny oddelegowany jest do pracy przez pracodawcę, który go zatrudnia, świadczącym usługi na terytorium tego samego lub innego państwa członkowskiego, wtedy pracownik przygraniczny jest nim dalej przez okres 4 miesięcy, nawet jeżeli w tym czasie nie powraca codziennie lub raz w tygodniu do państwa zamieszkania.

Pracownik wysłany (delegowany):
Dotoczy osób zatrudnionych w państwie członkowskim UE/EFTA i objętych tam systemem ubezpieczenia zdrowotnego - wysłana jednak do pracy przez swojego pracodawcę tymczasowo. Maksymalnie okres oddelegowania to 24 miesiące. Przysługują Ci wtedy podczas pobytu świadczenia zdrowotne.

Praca UE
Kto może skorzystać?


Posiadacz dokumentów:
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), jak i  dokument przenośny S1 - rejestracja w celu objęcia opieką zdrowotną, potwierdzają prawo do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ.

Praca UE

Dokumenty pracownika


Pracownik delegowany , dla którego właściwe jest ustawodawstwo polskie, przed wyjazdem do pracy do innego państwa członkowskiego UE/EFTA powinien wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wydanie EKUZ. Dla pracowników delegowanych obowiązuje specjalny rodzaj wniosku o wydanie karty EKUZ, na którym pracownik obowiązany jest wskazać, że wyjeżdża za granicę w charakterze pracownika delegowanego. Jeżeli pracownik wyjeżdża do państwa UE, powinien wraz z wnioskiem przedłożyć w oddziale wojewódzkim NFZ dokument A1. Pracownik wyjeżdżający do państwa UE/EFTA powinien wraz z wnioskiem przedłożyć w oddziale wojewódzkim NFZ dokument A1, który jest wydawany przez ZUS.

EKUZ dla pracowników delegowanych wydawana jest na okres tożsamy z okresem wskazanym na dokumencie A1.

Osoby bezrobotne

Przepisy o koordynacji dopuszczają możliwość wydawania EKUZ osobie bezrobotnej udającej się do innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania pracy. Bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy może uzyskać EKUZ na wyjazd związany z poszukiwaniem pracy po złożeniu w oddziale wojewódzkim NFZ wniosku o wydanie EKUZ, do którego dołączony zostanie dokument U2. OW NFZ wydaje kartę EKUZ na okres wskazany na formularzu U2.

Informacja w sprawie prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych z tytułu wypadku przy pracy udzielanych osobom oddelegowanym do pracy lub wykonującym pracę w kilku państwach UE/EFTA na podstawie dokumentów A1.

DOKUMENT S1

Pracownik, który podlega właściwości polskiego ustawodawstwa i został oddelegowany do innego państwa członkowskiego na okres równy lub przekraczający 12 m-cy może ubiegać się o wydanie dokumentu S1. Co do zasady, dokument ten wydawany jest osobom przenoszącym czasowo swoją działalność zawodową do innego państwa członkowskiego na podstawie dokumentu A1 wydanego przez ZUS. Okres ważności dokumentu S1 jest tożsamy z okresem oddelegowania wskazanym na dokumencie A1.

Dokument S1 dla pracownika delegowanego lub osoby pracującej na własny rachunek do innego państwa UE/EFTA wydawany jest na podstawie WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU S1 OSOBIE CZASOWO PRZENOSZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ DO INNEGO PAŃSTWA UE/EFTA

Dokument S1 należy zarejestrować w instytucji w miejscu czasowego wykonywania działalności zawodowej wskazanej we WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU S1 OSOBIE CZASOWO PRZENOSZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ DO INNEGO PAŃSTWA UE/EFTA (punkt 3 tego wniosku).
UWAGA! Równolegle z dokumentem S1, który jest wydawany osobie do niego uprawnionej, oddział wojewódzki NFZ wystawia również formularz E106, który przesyłany jest bezpośrednio do instytucji w miejscu czasowego wykonywania działalności zawodowej wskazanej we Wniosku o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do  innego państwa UE/EFTA. Dlatego też, zmiana zadeklarowanej przez Państwa instytucji, w której chcieliby Państwo się zarejestrować, wymaga ponownego złożenia wniosku i uzyskania nowego dokumentu S1 oraz zwrócenia już wydanego dokumentu S1 do oddziału wojewódzkiego NFZ, który go wydał.

Dokładny opis dokumentu S1 kliknij Tutaj

Informacje pochodzą z portalu: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/praca/dokumenty-dla-pracownika

Praca UE
Informacja dla pracodawców


  W przypadku delegowania pracowników do pracy za granicą, pracodawca może w imieniu wysyłanego pracownika dokonywać czynności związanych z uzyskaniem EKUZ dla tego pracownika. W tym celu wysyłany pracownik powinien wystawić upoważnienie dla pracodawcy. Upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty. Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".

Ponadto, upoważniony pracodawca występując o EKUZ dla pracowników oddelegowanych, zamiast wniosków może przesłać pismo zawierające wykaz pracowników, którzy będą wykonywali na jego rzecz pracę w innym państwie członkowskim jako pracownicy oddelegowani oraz wykaz zawierający dane członków rodziny zgłoszonych przez pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, którzy będą towarzyszyli mu w państwie oddelegowania. Wykazy te powinny zawierać co najmniej:

   - imiona i nazwisko pracownika i członków rodziny,
   - numer PESEL pracownika i członków rodziny,
   - aktualny adres miejsca zamieszkania pracownika w Polsce,
   - państwo, do którego pracownik został oddelegowany,
   - okres oddelegowania.

Wypadek przy pracy
W przypadku kiedy pracownik delegowany do pracy w innym państwie członkowskim ulegnie za granicą wypadkowi przy pracy, dokumentem właściwym do poświadczenia jego prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych jest dokument DA1 lub formularz E123, tj. dokument potwierdzający prawo posiadacza do uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych związanych z wypadkiem przy pracy. Dokument ten wydawany jest w szczególności w związku z tym, iż niektóre państwa członkowskie UE/EFTA np. Niemcy, Francja posiadają odrębne systemu wypadkowe, w ramach których udzielenie świadczeń związanych z wypadkiem możliwe jest wyłącznie na podstawie takiego dokumentu. W przypadku państw członkowskich UE/EFTA, które nie posiadają wyodrębnionych systemów wypadkowych rzeczowe świadczenia zdrowotne związane z wypadkiem przy pracy udzielane są w ramach systemu chorobowego na podstawie EKUZ.

Zasady wydawania dokumentu E123/DA1:
W przypadku, gdy osoba w trakcie wykonywania pracy w jednym z państw członkowskich UE/EFTA (innym niż RP) ulegnie wypadkowi przy pracy, uzyskanie dokumentu E123/DA1 jest możliwe tylko przy łącznym spełnieniu następujących przesłanek:

    Podleganie ustawodawstwu polskiemu w dniu w którym doszło do wypadku - dokumentem potwierdzającym właściwość ustawodawstwa polskiego jest dokument A1/E101 wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
    Podleganie polskiemu ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu w dniu w którym doszło do wypadku.
    Uznanie przez pracodawcę lub podmiot wskazany w krajowych przepisach z zakresu wypadków przy pracy, iż zaistniałe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy i odnotowane w rejestrze wypadków przy pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105. poz. 870).

W przypadku, gdy którakolwiek z ww. przesłanek nie zostanie spełniona brak jest podstaw do wydania dokumentu E123/DA1.
Wykonywanie pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA bez potwierdzenia właściwości ustawodawstwa polskiego (A1), bez podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu na terytorium RP, jest równoznaczne z uznaniem, iż osoba podlega ustawodawstwu państwa wykonywania pracy zgodnie z ww. zasadą ogólną, i oznacza odmowę wydania E123/DA1.

Informacje pochodzą z portalu: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/praca/informacja-dla-pracodawcow

Praca UE
Wnioski do pobrania


Wniosek o wydanie dokumentu S1

Wniosek przeznaczony jest dla osób czasowo przenoszących swoją działalność zawodową do innego państwa członkowskiego UE/EFTA na okres co najmniej 1 roku. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu A1 wydanego przez ZUS na okres co najmniej 1 roku.

Pobierz Wniosek S1 (format PDF)

Pobierz Wniosek S1 (format DOCX)

Dodatkowe ubezpieczenie
 

Przygotowujesz się do zagranicznego wyjazdu. Kartę zdrowia NFZ już dzierżysz w swojej dłoni. Czy w tej sytuacji ubezpieczenie turystyczne okaże się zbędne? Weźmy pod uwagę, że nawet mimo posiadania karty, sam NFZ zaleca wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Zakres ubezpieczenia podróżnego jest znacznie szerszy od tego, co gwarantuje EKUZ i często obejmuje więcej zdarzeń. Europejska Karta Ubezpieczenia nie pokryje wszystkich kosztów, które poniesiesz podczas leczenia za granicą. Nie obejmie chociażby transportu powrotnego do kraju, czy kosztów przewozu karetką. Karta nie jest alternatywą dla ubezpieczenia podróżnego i nie obejmuje też ubezpieczenia podróży czy bagażu. Posiadając ją możesz jednak wybrać tańszą opcję ubezpieczenia turystycznego, które nie będzie uwzględniało świadczeń przez nią gwarantowanych
Zbliża się koniec roku i wtedy Polacy bardzo chętnie planują dalekie wyjazdy. Musimy pamiętać o jednym fakcie, EKUZ nie działa poza Unią Europejską, jeżeli podczas wyjazdu przydarzą nam się nieprzewidziane sytuacje,koszty w tych krajach może być ogromny.

Największa pokusa na wyjazd jest ostatniego kwartału roku, gdy roku linie lotnicze oferują wiele atrakcyjnych promocji. Oczywiście egzotyka cieszy się największą popularnością, warto wtedy zapewnić sobie bezpieczeństwo. Azja kusi bardzo, należy pamiętać aby zaszczepić się przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B oraz durowi brzusznemu. Ubezpieczenie to drugi bardzo ważny element o którym trzeba pamiętać, dzięki niemu mamy ochronę oraz spokój w razie problemów. Przy zakupie ubezpieczenia na daleki wyjazd pamiętajmy o ważnych kwestiach. Przede wszystkich musimy prawidłowo określić sumę ubezpieczenia. Tania polisa  może mieć niewystarczającą sumę ubezpieczenia kosztów leczenia. Trzymajmy się zasady, im dalej pojedziemy, tym wyższą sumę ubezpieczenia wybierzmy. Podczas oibytu za granicą, ubezpieczenie turystyczne zapewnia nam opłacenie pomocy medycznej, zwrot kosztów lekarstw oraz pomoc stomatologiczną i hospitalizacje. Może się jednak zdażyć sytuacja, która wymagać będzie transportu medycznego do Polski - air-ambulansem, w tej sytuacji jest to naprawdę znaczący koszt. Przykłądowy koszt takiego transportu z USA to około 250-300 tysięcy złotych, z Azji około 250 tysięcy. Stąd sugerujemy przy wyborze polisy wybranie jej z najwyższymi sumami na koszty leczenia oraz assistance.
Dostęp do serwisów medycznych np. w Tajlandii czy Indonezji jest szeroki oraz reprezentuje wysoką jakość usług, jednak koszy podstawowej wizyty ambulatoryjnej i leków są na poziomie 100-200 euro.


Rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego

Bardzo ważna informacja dla osób cierpiących na choroby przewlekłe (cukrzycę, nadciśnienie, alergię, astmę) lub seniorów po 65. roku życia, powinny one wykupić rozszerzeine ubezpieczenia. Inne ubezpieczenie powinno być zakupione dla rodziny z dziećmi, jeszcze inne dla samodzielnie podróżującej osoby lub osoby uprawiającej sporty ekstremalne. Musimy mieć pełny wgląd w to co zawiera polisa, ponieważ ona określa zakres w razie problemów ze zdrowiem.
Ważny jest również zakup ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej. NNW umożliwo na uzyskanie odszkodowania w razie wypadku, OC da pewność, że w sytuacji gdy nieświadomie zniszczymy coś lub wyrządzimy komuś krzywdę, straty pokryje ubezpieczyciel.

Zadaj pytanie na naszym forum?

Jeżeli masz pytania odnośnie karty EKUZ napisz do nas, odpowiedzi udzielimy na naszym forum.

kontakt mailowy:
info@ekuz.pl